Ngày 25/11/2020, Tổng giám đốc Công ty CP Quý Phát – Hasuka & Hqstar & Hachimitsu tham dự và phát biểu tại Tọa đàm giải thưởng chất lượng quốc gia – “chìa khóa” cho doanh nghiệp vượt khủng hoảng

Link đọc chi tiết: Tọa đàm Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – ‘chìa khóa’ cho doanh nghiệp vượt khủng hoảng