Ngày 24-04-2017, Công ty cổ phần Quý Phát đã vinh dự được “Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam” cấp giấy chứng nhận giải thưởng cống hiến “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước”

Chứng nhận giải thưởng cống hiến doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu 2016-2017

Cup giải thưởng cống hiến doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu 2016-2017