Bếp gas dương

BẾP GAS DƯƠNG KÍNH HASUKA HSK-8518A

Mã: HSK-8518A
 • Hệ thống đánh lửa Magneto tạo tia lửa nhanh
 • Đầu đốt bằng đồng siêu bền, lửa tỏa đều, tiết kiệm gas
 • Kiềng bếp độc lập, 5 chân vững chắc
 • Mặt kính toàn phần, chịu nhiệt tốt, dễ vệ sinh
Chi tiết

BẾP GAS DƯƠNG KÍNH HASUKA HSK-8516PT

Mã: HSK-8516PT
 • Hệ thống đánh lửa Magneto tạo tia lửa nhanh
 • Đầu đốt bằng đồng siêu bền, lửa tỏa đều, tiết kiệm gas
 • Kiềng bếp độc lập, 5 chân vững chắc
 • Mặt kính toàn phần, chịu nhiệt tốt, dễ vệ sinh
Chi tiết

BẾP GAS DƯƠNG KÍNH HASUKA HSK-8319BTN

Mã: HSK-8319BTN
 • Hệ thống đánh lửa Magneto tạo tia lửa nhanh
 • Đầu đốt bằng đồng siêu bền, lửa tỏa đều, tiết kiệm gas
 • Kiềng bếp độc lập, 5 chân vững chắc
 • Mặt kính toàn phần, chịu nhiệt tốt, dễ vệ sinh
Chi tiết

BẾP GAS DƯƠNG KÍNH HASUKA HSK-8319ATN

Mã: HSK-8319ATN
 • Hệ thống đánh lửa Magneto tạo tia lửa nhanh
 • Đầu đốt bằng đồng siêu bền, lửa tỏa đều, tiết kiệm gas
 • Kiềng bếp độc lập, 5 chân vững chắc
 • Mặt kính toàn phần, chịu nhiệt tốt, dễ vệ sinh
Chi tiết

BẾP GAS DƯƠNG KÍNH HASUKA HSK-8316

Mã: HSK-8316
 • Hệ thống đánh lửa Magneto tạo tia lửa nhanh
 • Đầu đốt bằng đồng siêu bền, lửa tỏa đều, tiết kiệm gas
 • Kiềng bếp độc lập, 5 chân vững chắc
 • Mặt kính toàn phần, chịu nhiệt tốt, dễ vệ sinh
Chi tiết

BẾP GAS DƯƠNG KÍNH HASUKA HSK-8315

Mã: HSK-8315
 • Hệ thống đánh lửa Magneto tạo tia lửa nhanh
 • Đầu đốt bằng đồng siêu bền, lửa tỏa đều, tiết kiệm gas
 • Kiềng bếp độc lập, 5 chân vững chắc
 • Mặt kính toàn phần, chịu nhiệt tốt, dễ vệ sinh
Chi tiết