Cây nước nóng lạnh

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH HÚT BÌNH HASUKA HSK-528

Mã: HSK-528
 • Bình chứa nước bằng Inox 304 giúp giảm đóng cặn cho nước, tăng tuổi thọ sản phẩm
 • Bình chứa nước nóng riêng biệt
 • Hệ thống làm lạnh bằng máy nén, gas R134a
Chi tiết

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH HÚT BÌNH HASUKA HSK-526

Mã: HSK-526
 • Bình chứa nước bằng Inox 304 giúp giảm đóng cặn cho nước, tăng tuổi thọ sản phẩm
 • Bình chứa nước nóng riêng biệt
 • Hệ thống làm lạnh bằng máy nén, gas R134a
Chi tiết

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH HÚT BÌNH HASUKA HSK-519

Mã: HSK-519
 • Bình chứa nước bằng Inox 304 giúp giảm đóng cặn cho nước, tăng tuổi thọ sản phẩm
 • Bình chứa nước nóng riêng biệt
 • Hệ thống làm lạnh bằng máy nén, gas R134a
Chi tiết

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH ÚP BÌNH HASUKA HSK-516

Mã: HSK-516
 • Bình chứa nước bằng Inox 304 giúp giảm đóng cặn cho nước, tăng tuổi thọ sản phẩm
 • Bình chứa nước nóng riêng biệt
 • Hệ thống làm lạnh bằng máy nén, gas R134a
 • Có tủ lạnh
Chi tiết

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH ÚP BÌNH HASUKA HSK-512

Mã: HSK-512
 • Bình chứa nước bằng Inox 304 giúp giảm đóng cặn cho nước, tăng tuổi thọ sản phẩm
 • Bình chứa nước nóng riêng biệt
 • Hệ thống làm lạnh bằng máy nén, gas R134a
 • Có tủ lạnh
Chi tiết