Công ty cổ phần Quý Phát đã vinh dự được Viện Đánh Giá Và Công Nhận Quốc Tế IAI cấp giấy công nhận tổ chức vì người lao động và lợi ích cộng đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.