CHỨNG NHẬN MÁY LỌC NƯỚC RO PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

CHỨNG NHẬN MÁY LỌC NƯỚC RO PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

Ngày 01-08-2019, Công ty CP Quý Phát đã vinh dự được Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng ISSQ cấp giấy xác nhận phù hợp tiêu chuẩn cho sản phẩm “Máy lọc nước R.O” mang thương hiệu “HASUKA”

CHỨNG NHẬN MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

CHỨNG NHẬN MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

Ngày 01-08-2019, Công ty CP Quý Phát đã vinh dự được Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng ISSQ cấp giấy xác nhận phù hợp tiêu chuẩn cho sản phẩm “Máy lọc nước có chức năng nóng lạnh” mang thương hiệu “HASUKA”

CHỨNG NHẬN BẾP GAS PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

CHỨNG NHẬN BẾP GAS PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

Ngày 01-08-2019, Công ty cổ phần Quý Phát đã vinh dự được Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng ISSQ cấp giấy xác nhận phù hợp tiêu chuẩn cho sản phẩm “Bếp Gas” mang thương hiệu “HASUKA”