Ngày 19-11-2015, Công ty cổ phần Quý Phát đã vinh dự được “Hiệp hội doanh nghiệp công nghiệp vừa & nhỏ Việt Nam” cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Thương hiệu vàng công nghiệp Việt Nam”