Ngày 05-08-2016, Công ty cổ phần Quý Phát đã vinh dự được báo “Người tiêu dùng” cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí “Thương hiệu dẫn đầu” cho “Dịch vụ cung cấp sản phẩm gia dụng máy lọc nước” mang thương hiệu “HASUKA”

Giấy chứng đạt tiêu chí “Thương hiệu dẫn đầu” cho “Dịch vụ cung cấp sản phẩm gia dụng máy lọc nước”

Cup “Thương hiệu dẫn đầu” cho “Dịch vụ cung cấp sản phẩm gia dụng máy lọc nước”