Máy lọc nước RO

MÁY LỌC NƯỚC RO HASUKA LUXURY – 3 chức năng – Block

Mã: HSK-180KĐH-Block
 • 3 chức năng: Nóng – Lạnh – Ấm
 • Máy Block
 • Màng RO Made in Korea
 • Vòi gạt xoay 360° cao cấp, lấy nước thông minh
 • Ngăn chặn vi khuẩn, Amip ăn não người
 • Loại bỏ độc tố, Asen và các chất gây ung thư
 • Khử mùi clo, mùi tanh trong nước
Chi tiết

MÁY LỌC NƯỚC RO HASUKA LUXURY – 3 chức năng

Mã: HSK-180KĐH-3CN
 • 3 chức năng: Nóng – Lạnh – Ấm
 • Màng RO Made in Korea
 • Vòi gạt xoay 360° cao cấp, lấy nước thông minh
 • Ngăn chặn vi khuẩn, Amip ăn não người
 • Loại bỏ độc tố, Asen và các chất gây ung thư
 • Khử mùi clo, mùi tanh trong nước
Chi tiết

MÁY LỌC NƯỚC RO HASUKA LUXURY – 2 chức năng

Mã: HSK-180KĐH-2CN
 • 2 chức năng: Nóng – Ấm
 • Màng RO Made in Korea
 • Vòi gạt xoay 360° cao cấp, lấy nước thông minh
 • Ngăn chặn vi khuẩn, Amip ăn não người
 • Loại bỏ độc tố, Asen và các chất gây ung thư
 • Khử mùi clo, mùi tanh trong nước
Chi tiết

MÁY LỌC NƯỚC RO HASUKA LUXURY

 • Màng RO Made in Korea
 • Vòi gạt xoay 360° cao cấp, lấy nước thông minh
 • Ngăn chặn vi khuẩn, Amip ăn não người
 • Loại bỏ độc tố, Asen và các chất gây ung thư
 • Khử mùi clo, mùi tanh trong nước
Chi tiết