Nồi cơm điện

NỒI CƠM ĐIỆN HASUKA HSK-868

Mã: HSK-868
 • Dung tích: 1,8L
 • Nấu cơm đơn giản với 1 nút bật
 • Lòng niêu chống dính Ceramic an toàn cho sức khỏe
 • Mâm nhiệt bo tròn ôm sát lòng nồi
Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN HASUKA HSK-858

Mã: HSK-858
 • Dung tích: 1,2L
 • Nấu cơm đơn giản với 1 nút bật
 • Lòng niêu chống dính Ceramic an toàn cho sức khỏe
 • Mâm nhiệt bo tròn ôm sát lòng nồi
Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN HASUKA HSK-826

Mã: HSK-826
 • Dung tích: 1,8L
 • Nấu cơm đơn giản với 1 nút bật
 • Lòng niêu chống dính Ceramic an toàn cho sức khỏe
 • Mâm nhiệt bo tròn ôm sát lòng nồi
Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN HASUKA HSK-823

Mã: HSK-823
 • Dung tích: 1,8L
 • Nấu cơm đơn giản với 1 nút bật
 • Lòng niêu chống dính Ceramic an toàn cho sức khỏe
 • Mâm nhiệt bo tròn ôm sát lòng nồi
Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN HASUKA HSK-898

Mã: HSK-898
 • Dung tích: 1,8L
 • Lòng nồi phủ chống dính an toàn cho sức khỏe
Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN HASUKA HSK-822

Mã: HSK-822
 • Dung tích: 1,2L
 • Lòng nồi phủ chống dính an toàn cho sức khỏe
Chi tiết