Nồi cơm điện

NỒI CƠM ĐIỆN HASUKA HSK-520

Mã: HSK-520
 • Công nghệ ủ ấm 3D giữ cơm ngon suốt nhiều giờ.
 • Dung tích: 2,2L
 • Lòng nồi phủ chống dính an toàn cho sức khỏe
Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN HASUKA HSK-801

Mã: HSK-801
 • Công nghệ giữu ấm 3D giữ cơm ngon suốt nhiều giờ
 • Dung tích: 1,0L
 • Nấu cơm đơn giản với 1 nút bật
 • Lòng niêu chống dính Ceramic an toàn cho sức khỏe
 • Mâm nhiệt bo tròn ôm sát lòng nồi
Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN HASUKA HSK-888

Mã: HSK-888
 • Công nghệ ủ ấm 3D giữ cơm ngon suốt nhiều giờ
 • Dung tích: 1,8L
 • Lòng nồi phủ chống dính an toàn cho sức khỏe
Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN HASUKA HSK-869

Mã: HSK-869
 • Công nghệ giữu ấm 3D giữ cơm ngon suốt nhiều giờ
 • Dung tích: 1,8L
 • Nấu cơm đơn giản với 1 nút bật
 • Lòng niêu chống dính Ceramic an toàn cho sức khỏe
 • Mâm nhiệt bo tròn ôm sát lòng nồi
Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN HASUKA HSK-863

Mã: HSK-863
 • Công nghệ giữu ấm 3D giữ cơm ngon suốt nhiều giờ
 • Dung tích: 3,2L
 • Nấu cơm đơn giản với 1 nút bật
 • Lòng niêu chống dính Ceramic an toàn cho sức khỏe
 • Mâm nhiệt bo tròn ôm sát lòng nồi
Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN HASUKA HSK-868

Mã: HSK-868
 • Công nghệ giữu ấm 3D giữ cơm ngon suốt nhiều giờ
 • Dung tích: 1,8L
 • Nấu cơm đơn giản với 1 nút bật
 • Lòng niêu chống dính Ceramic an toàn cho sức khỏe
 • Mâm nhiệt bo tròn ôm sát lòng nồi
Chi tiết