Bếp điện từ đơn

Bếp điện từ cảm ứng Hasuka HSK-BT6868

Mã: HSK-BT6868
 • Mặt kính siêu bền, chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng làm sạch
 • Bảng hiển thị dễ sử dụng
 • Chức năng hẹn giờ tiện lợi
 • Tự ngắt khi quá tải nhiệt
Chi tiết

Bếp điện từ Hasuka HSK-BT6266

Mã: HSK-BT6266
 • Mặt kính siêu bền, chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng làm sạch
 • Bảng hiển thị dễ sử dụng
 • Chức năng hẹn giờ tiện lợi
 • Tự ngắt khi quá tải nhiệt
Chi tiết

Bếp điện từ Hasuka HSK-BT666

Mã: HSK-BT666
 • Mặt kính siêu bền, chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng làm sạch
 • Bảng hiển thị dễ sử dụng
 • Chức năng hẹn giờ tiện lợi
 • Tự ngắt khi quá tải nhiệt
Chi tiết

Bếp điện từ Hasuka HSK-BT655

Mã: HSK-BT655
 • Mặt kính siêu bền, chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng làm sạch
 • Bảng hiển thị dễ sử dụng
 • Chức năng hẹn giờ tiện lợi
 • Tự ngắt khi quá tải nhiệt
Chi tiết

Bếp điện từ Hasuka HSK-BT612

Mã: HSK-612
 • Mặt kính siêu bền, chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng làm sạch
 • Bảng hiển thị dễ sử dụng
 • Chức năng hẹn giờ tiện lợi
 • Tự ngắt khi quá tải nhiệt
Chi tiết